Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu i Gospodarki stała 2018-12-05 II/7/18
Komisja Legislacyjna doraźna 2019-03-21 VI/48/19
Komisja Ochrony Środowiska stała 2018-12-05 II/10/18
Komisja Oświaty stała 2018-12-05 II/12/18
Komisja Porządku i Bezpieczeństwa stała 2018-12-05 II/9/18
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-05 II/5/18
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich stała 2018-12-05 II/13/18
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-05 II/6/18
Komisja Sportu i Rekreacji stała 2018-12-05 II/11/18
Komisja Spraw Społecznych stała 2018-12-05 II/8/18