Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. podjęcia działań zmierzających do uruchomienia tzw. kina letniego (plenerowego)

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Grzelińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Dyrektor DOK - Danuta Chłód

Wydział merytoryczny: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, data odpowiedzi: 2019-06-26