Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy SP 1"

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Zdzisław Jakubowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury Technicznej, data odpowiedzi: 2019-06-18