Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. placu zabaw/terenu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z rejonu Starego Miasta

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza - Artur Michałek

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury Technicznej, data odpowiedzi: 2019-06-25