Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zapytania w następujących sprawach: 1. stanu zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków (2016, 2017, 2018) 2. stanu zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych (2016, 2017, 2018) 3. złożonych pozwów o eksmisję, orzeczonych oraz wykonanych eksmisji w związku z uchylaniem się od opłat czynszowych

Numer: 6, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: 1. Prezes ZGK sp. z o.o. 2. Kierownik Referatu Podatków Lokalnych 3. Specjalista w Ref. Zasobów Mie

Wydział merytoryczny: 1. ZGK sp. z o.o. w Brzegu Dolnym 2. Referat Podatków Lokalnych 3. Referat Zasobów Mieszkaniowych, data odpowiedzi: 2019-07-17