Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zaległości czynszowych

Numer: 5, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Ewa Wojtasiewicz p.o. Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: Referat Zasobów Mieszkaniowych, data odpowiedzi: 2019-05-07