Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. analizy sektora transportu wodnego

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-04-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Zdzisław Jakubowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-05-10