Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. oświetlenia ul. Krótkiej

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Adam Smarzeniec Główny Specjalista

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury Technicznej, data odpowiedzi: 2019-04-03