Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. projektowanego otoczenia nowej Biblioteki

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-08-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kozdrowicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Marian Owsiany - inspektor

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-08-26