Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. lokalizacji ogólnodostępnych parkingów na gruntach stanowiących własność gminy

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-08-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Adam Smarzeniec Główny Specjalista

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, data odpowiedzi: 2019-08-26