Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży

Numer: 13, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Grzelińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Małgorzata Bołdyn Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, data odpowiedzi: 2019-06-27