Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 341 jej dotychczasowej kategorii

Numer: 12, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Zdzisław Jakubowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Wydział merytoryczny: Referat Infrastruktury Technicznej, data odpowiedzi: 2019-07-05