Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. ewentualnej rozbiórki nieruchomości położonych przy ul. Urazkiej 32 i 32a

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Brzegu Dolnego
data wpływu: 2019-06-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kamil Kasina radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Burmistrza - Monika Libelt Główny Specjalista

Wydział merytoryczny: Referat Zasobów Mieszkaniowych, data odpowiedzi: 2019-07-02