Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
18 - rozwiń dot. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych zapytanie Kamil Kasina 2019-09-11 2019-09-24
17 - rozwiń dot. tzw. kładki nad ul. 1-go Maja oraz nad torowiskiem zapytanie Kamil Kasina 2019-09-05 2019-09-19
16 - rozwiń dot. projektowanego otoczenia nowej Biblioteki interpelacja Piotr Kozdrowicki 2019-08-12 2019-08-26
15 - rozwiń dot. lokalizacji ogólnodostępnych parkingów na gruntach stanowiących własność gminy zapytanie Kamil Kasina 2019-08-12 2019-08-26
14 - rozwiń dot. Mauzoleum von Hoymów w Brzegu Dolnym interpelacja Piotr Kozdrowicki 2019-08-01 2019-08-05
13 - rozwiń dot. oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży zapytanie Magdalena Grzelińska 2019-06-26 2019-06-27
12 - rozwiń dot. pozbawienia drogi wojewódzkiej nr 341 jej dotychczasowej kategorii zapytanie Kamil Kasina 2019-06-18 2019-07-05
11 - rozwiń dot. ewentualnej rozbiórki nieruchomości położonych przy ul. Urazkiej 32 i 32a zapytanie Kamil Kasina 2019-06-18 2019-07-02
10 - rozwiń dot. funkcjonowania kina w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury zapytanie Magdalena Grzelińska 2019-06-06 2019-06-26
9 - rozwiń dot. podjęcia działań zmierzających do uruchomienia tzw. kina letniego (plenerowego) interpelacja Magdalena Grzelińska 2019-06-06 2019-06-26
8 - rozwiń dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy SP 1" zapytanie Kamil Kasina 2019-06-03 2019-06-18
7 - rozwiń dot. placu zabaw/terenu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z rejonu Starego Miasta interpelacja Kamil Kasina 2019-06-03 2019-06-25
6 - rozwiń dot. zapytania w następujących sprawach: 1. stanu zaległości z tytułu opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków (2016, 2017, 2018) 2. stanu zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych (2016, 2017, 2018) 3. złożonych pozwów o eksmisję, orzeczonych oraz wykonanych eksmisji w związku z uchylaniem się od opłat czynszowych zapytanie Kamil Kasina 2019-06-03 2019-07-17
5 - rozwiń dot. zaległości czynszowych zapytanie Kamil Kasina 2019-04-15 2019-05-07
4 - rozwiń dot. analizy sektora transportu wodnego zapytanie Kamil Kasina 2019-04-15 2019-05-10
3 - rozwiń dot. oświetlenia ul. Krótkiej zapytanie Kamil Kasina 2019-04-01 2019-04-03
2 - rozwiń dot. ogrodzonego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym (ul. Mickiewicza 2) zapytanie Kamil Kasina 2019-04-01 2019-04-03
1 - rozwiń dot. nieruchomości położonych przy ul. Urazkiej 32 i 32a w Brzegu Dolnym zapytanie Kamil Kasina 2019-03-04 2019-03-14